Nho Chardonnay là giống nho trắng nổi tiếng nhất trong thế giới rượu vang. Là một trong những giống nho được trồng nhiều nhất, Chardonnay được yêu thích bởi mọi thành phần: từ những người uống vang, những nhà sản xuất vang cho đến những người trồng nho.

(6) 1.630.000 
(6) 945.000 
(5) 752.000