Lịch sử của gia đình Sensi với Pietro Sensi bắt đầu với việc sản xuất rượu vang vào năm 1890. Trong nhiều thập kỷ, Sensi phát triển bằng cách mở rộng vườn nho, nhà máy và thị trường, đầu tiên Tuscany, sau đó là cả thị trường rượu vang Ý. Từ 1990, Sensi tập trung vào việc cải tạo vườn nho, nhà máy để góp phần nâng cao chất lượng rượu Sensi và mở rộng ra thị trường quốc tế. Hiện nay, rượu vang Sensi được đón nhận bởi người tiêu dùng và chuyên gia trên toàn thế giới về giá trị, chân thành và hương vị Tuscany.

(16) 788.000 
(16) 788.000 
(16) 788.000 
(16) 788.000 
(23) 788.000 
64% Off
(23) 312.000 
(23) 620.000