(15 đánh giá của khách hàng)

1.436.000 

Quốc gia

Vùng nho

,

Nhà sản xuất

Loại vang

Giống nho

,

Dung tích