(6 đánh giá của khách hàng)

4.220.000 

Quốc gia

Vùng nho

Nhà sản xuất

Loại vang

Giống nho

,

Dung tích