(20 đánh giá của khách hàng)

3.960.000 

Quốc gia

Vùng nho

Nhà sản xuất

Loại vang

Giống nho

, ,

Dung tích