(16 đánh giá của khách hàng)

2.247.000 

Quốc gia

Vùng nho

,

Nhà sản xuất

Loại vang

Giống nho

, ,

Dung tích