(8 đánh giá của khách hàng)

1.803.000 

Quốc gia

Vùng nho

Nhà sản xuất

Loại vang

Giống nho

Dung tích