(16 đánh giá của khách hàng)

2.438.000 

Quốc gia

Vùng nho

Nhà sản xuất

Loại vang

,

Giống nho

, ,

Dung tích