(9 đánh giá của khách hàng)

1.985.000 

Quốc gia

Vùng nho

Nhà sản xuất

Loại vang

,

Giống nho

,

Dung tích