(11 đánh giá của khách hàng)

4.599.000 

Quốc gia

Vùng nho

,

Nhà sản xuất

Loại vang

Giống nho

Dung tích