(17 đánh giá của khách hàng)

5.807.000 

Quốc gia

Vùng nho

,

Nhà sản xuất

Loại vang

Giống nho

Dung tích