(12 đánh giá của khách hàng)

3.125.000 

Quốc gia

Vùng nho

,

Nhà sản xuất

Loại vang

Giống nho

Dung tích