(16 đánh giá của khách hàng)

2.263.000 

Quốc gia

Vùng nho

Nhà sản xuất

Loại vang

Giống nho

Dung tích